Terugblik: het 50-jarig jubileum

50 jaar watergeuzen1a

Jubilea vieren, Watergeuzen konden dat goed! Daarvan heeft u al iets meegekregen door mijn stukje over het 75-jarig jubileum in de december-Geus. Nu het 90-jarig jubileum naderbij komt, is een terugblik op andere jubileumvieringen ook wel op zijn plaats, lijkt me.

 

50 jaar watergeuzen1In deze Geus ga ik het maar eens hebben over het 50-jarig jubileum, dat plaatsvond in het zalencomplex van Artis. Verscheidene documenten getuigen van een groots feest. De betreffende Jubileumgeus en het jubileumverslag zijn daar een weerslag van. U kunt ze bekijken op de Watergeuzen-site – na inloggen! - onder Informatie/Downloads.

Het verslag geeft een mooi inkijkje in de feestelijkheden. De Geus die voor deze gelegenheid werd geschreven laat ons zien hoe de eerste vijftig jaar van de vereniging eruit hebben gezien. Daarover hieronder iets meer, het verslag van het feest en de voorbereidingen ervan laat ik aan de lezer, maar ik beveel lezing ervan van harte aan, vooral aan diegenen die inspiratie willen opdoen voor het komende jubileum, waarvoor Jan Mögelin ons allen enthousiast aan het maken is.

In de 50-jaar Jubileumgeus staan twee artikelen die men leuk genoeg vond om 25 jaar later nogmaals op te nemen in De Geus bij het 75-jarig bestaan. Het eerste artikel (het tweede wordt verderop genoemd) is een weemoedige terugblik, “Overpeinzingen” geheten, van J. Barrels, vooral over de oprichting van de vereniging en kort iets over feestavonden en zeiltochten. De eerste Pinkstertocht naar Loosdrecht wordt daarin ook genoemd. Die was in 1937. Lees over deze tocht, met een stoomsleepboot en 15 boten, de verwondering over al het natuurschoon op de Vecht en de Loosdrechtse plassen. Waarom die sleepboot? En hoezo die verwondering? Kwamen ze daar dan nooit met hun schip? Lees dat maar, het laat zien hoe anders de watersport is geworden in de loop der jaren.

Voor een dergelijke vergelijking - de watersport vroeger en nu - is er in een ander artikel ook een mooie aanleiding, namelijk “De eerste waddentocht, een roekeloos avontuur”, van Lida en Willem Rietbergen. In “Terugblik” van S. Meeder-Dorreboom komt het ontstaan van de vereniging, en de sfeer van het verenigingsleven aan bod, en de sfeer en gezelligheid zijn ook de kern van het verhaal van Diana Meyer-Bönnekamp, “Terugblik of nostalgie”, het tweede artikel dat ook is te vinden in de Jubileumgeus 25 jaar later.

 

50 jaar watergeuzen2Uitnodiging voor feestavond bij het 50-jarig bestaan in Artis

Heel interessant vond ik zelf een stukje over de oorlogsjaren, in “Nog twee Watergeuzen vertellen”. Die periode ging niet onopgemerkt voorbij aan de vereniging.

En voor wie wil weten hoe het toch zo is gekomen dat we een stukje land in pacht hebben (Landje Diem, zie elders in deze Geus), lees dat in het stuk van R. Wilders, waarin hij ook beschrijft hoe hard er meerdere malen is gewerkt aan de botenstalling aan de Diemerzeedijk, waarbij ook weer een beschrijving te vinden is van de begintijd van de vereniging. Maar dan net weer even vanuit een andere invalshoek.

Ook R. van Vloten laat op die beginperiode en de ontwikkeling van de vereniging zijn licht schijnen, net als voorzitter G. Hofdijk in de inleiding, en beiden constateren dat de sociale functie van de vereniging is veranderd, maar dat de belangrijkste pijler van het voortbestaan ervan toch de inzet is van alle leden. Of het nou een klein clubje is van een paar botenliefhebbers of een vereniging met drie havens. Niets nieuws onder de zon dus. En al negentig jaar lang is dat gelukt!

Pieta van het Veld

Over ons

WSV 'De Watergeuzen' is opgericht in het jaar 1928. De vereniging beheert drie havens. De haven aan de Diemerzeedijk met het clubhuis en de winterstalling vormt het middelpunt van de vereniging. De twee andere havens zijn in Vinkeveen en in Durgerdam.

Laatste Nieuws

© 2017 WSV De Watergeuzen. Alle rechten voorbehouden. Diemerzeedijk 34 | 1095 KK | Amsterdam

Search