Krimp in de watersport: alarm?

krimp

Onze voorzitter Peter Weesendorp stuurde de redactie onlangs een artikel toe over de krimp in de watersport. “Wordt dit op den duur het einde van onze haven in Durgerdam?”

schreef hij er – enigszins alarmerend – bij. Reden genoeg voor de redactie om de voornaamste conclusies van het artikel met u, oudere en jongere leden van de Watergeuzen, te delen. Reden ook om uw warme interesse te vragen voor het ‘Next Generation’-intiatief van het bestuur. Het gaat erom de vereniging toekomstbestendig te maken!Het artikel is een onderzoeksverslag, getiteld “Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied en Noord-Hollandse IJsselmeerkust 2012 – 2016/2017”. Het onderzoek is in 2016 uitgevoerd door Waterrecreatie Advies BV in opdracht van Rijkswaterstaat. Alle bekende jachthavens (al dan niet commercieel) die lig- of passantenplaatsen verhuren of die winterstalling aanbieden, is gevraagd een vragenlijst in te vullen. De resultaten werden vergeleken met een vorig onderzoek uit 2012. In het hele IJsselmeergebied (waaronder ook het Markermeer- en Randmerengebied) hebben 225 havens aan het onderzoek meegedaan, 95% van de totale ligplaatscapaciteit.

De trends zijn op zich niet verbazend en iedereen die regelmatig vaart zal ze wel herkennen: afname van het aantal boten (vooral van zeilboten) door vergrijzing, verandering in vaargedrag en koopgedrag van jongeren, en steeds meer huurboten. De omzet van gebruikte boten stijgt gelukkig weer een beetje nu de crisis ‘voorbij’ is, maar per saldo verdwijnen er boten. Ook worden er verschuivingen gesignaleerd door de waterplantenproblematiek.

De verhouding Nederlanders – Duitsers blijft gelijk, van beide groepen daalt het aantal. De Belgen maken dit een heel klein beetje goed. Het aantal passanten (boten) daalt, maar dit wordt deels gecompenseerd doordat de verblijftijd van passanten in de havens toeneemt.

Een paar cijfers: “Er zijn nog 22 havens met uitbreidingsplannen (+ 1.044 ligplaatsen), de helft minder dan in 2012, en 13 havens met krimpplannen (-305 ligplaatsen). Winterstalling buiten op de wal is met 8% afgenomen en in het water met 2%. De winterstalling in loodsen is desondanks met bijna 4% toegenomen.”

De Watergeuzen heeft gelukkig nog geen krimpplannen. Maar we zouden naïef zijn als we dachten dat de algemene trends aan ons voorbij zullen gaan. We zijn nog altijd een aantrekkelijke vereniging, maar laten we eerlijk zijn, dat komt voor een deel ook doordat we zo goedkoop zijn. Dat kan alleen zo blijven als de leden zich verantwoordelijk voelen en met elkaar de handen uit de mouwen steken. Anders gaat op een minder goed moment toch dat ‘alarm’ af, en niet alleen voor Durgerdam.

Wie het hele onderzoeksverslag wil lezen, vindt dit hier: Onderzoeksverslag Watersport IJsselmeergebied.

Leo Wiegerink

Over ons

WSV 'De Watergeuzen' is opgericht in het jaar 1928. De vereniging beheert drie havens. De haven aan de Diemerzeedijk met het clubhuis en de winterstalling vormt het middelpunt van de vereniging. De twee andere havens zijn in Vinkeveen en in Durgerdam.

Laatste Nieuws

© 2017 WSV De Watergeuzen. Alle rechten voorbehouden. Diemerzeedijk 34 | 1095 KK | Amsterdam

Search