Acties tegen hinder Fonteinkruid

overlast waterplanten nws

De gezamenlijke watersportverenigingen ondernemen actie.  Al eerder is op de site een bericht geplaatst over de toenemende overlast door Fontijnkruid in het Markermeer en IJsselmeer.

Onze vereniging heeft, samen met enkele andere watersportverenigingen, een brief naar het Watersportverbond gestuurd, om op deze manier aan te sturen op oplossingen.
Hieronder staan de aandachtspunten en mogelijke oplossingen die in deze brief werden genoemd.

Bij de volgende activiteiten heeft ZV het IJ, haven Durgerdam, samen met WSV De Watergeuzen en WSV Durgerdam, last van fonteinkruid.

1. Jeugdzeilen: dit vindt plaats in het Buiten IJ, ruwweg tussen de vaargeul naar Durgerdam en de oevers.

2. De vaargeul zelf van de Buiten IJ-geul naar Durgerdam; die kan samen methet ad 1 genoemde gebied worden aangepakt. Dit biedt tevens soelaas voor op- en aftuigende schepen die naar de oranjesluizen varen: deze activiteit levert in de vaargeul gevaar op.

3. Op het hoogtepunt van de overlast door fonteinkruid zijn niet alleen voor de 200 toerzeilers van de zeilverenigingen in Durgerdam, maar voor de gehele watersport de betonde geulen van de beroepsvaart de enige veilige vaarroutes op het Markermeer. Een gemaaide corridor vanaf de IJ-toren langs de bestaande groene betonning naar het Paard van Marken biedt een oplossing.

4. Last but not least: wekelijkse zeilwedstrijden in ondiepere gebieden zijn thans onmogelijk:
schepen moeten zich soms meerdere malen van wier om de schroef ontdoen.
Oplossing biedt een wedstrijdbaan met vaste boeien in 'de kuil' , ten zuidoosten van Pampus. Die baan wordt bereikbaar via een gemaaide corridor vanaf het vuurtoreneiland bij Durgerdam.

Over ons

WSV 'De Watergeuzen' is opgericht in het jaar 1928. De vereniging beheert drie havens. De haven aan de Diemerzeedijk met het clubhuis en de winterstalling vormt het middelpunt van de vereniging. De twee andere havens zijn in Vinkeveen en in Durgerdam.

Laatste Nieuws

© 2017 WSV De Watergeuzen. Alle rechten voorbehouden. Diemerzeedijk 34 | 1095 KK | Amsterdam

Search