Ipenslotersluis

Afdrukken

Ipenslotersluis de nieuwe sluis

Beste Watergeuzen,
Hierbij wat informatie betreffende het witte huisje op de dijk en het gemetselde muurtje er tegenover vlakbij onze hoofdvestiging op de Diemerzeedijk.

Ze zijn gesloopt! Zoals veel Geuzen al hebben gezien, het huisje met de graffiti, de roestige golfplaten en het muurtje naast het terrein van de Watergeuzen, het is in 2017 allemaal weggehaald en er is een nieuwe sluis gebouwd.

Tijdens de werkzaamheden hebben we vanaf het parkeerterrein onder de A10 naar de haven om moeten lopen via hellingen en pontons.

De nieuwe spui c.q. inlaat is twee keer zo breed. Daarom zijn er bo-men gerooid en van ons terrein is een hoek afgegraven. De geul is honderd meter langer en tachtig centimeter dieper uitgegraven om de capaciteit te kunnen verwerken met een hogere waterstroomsnelheid. Dit alles is nodig omdat het sluisje nabij landje Diem, de Diemerdammersluis, niet meer in gebruik is. Dit sluisje is uit historisch oogpunt gespaard gebleven en dient nu nog alleen als vispassage en niet meer als waterkering.

De spuicapaciteit is verplaatst naar de Ipenslotersluis. Vroeger, in 1440 al, had de dijk een beschoeiing van eikenhouten palen bekleed met zeewier om de dreunen van de golven op te kunnen vangen. Nu is er een betonnen sluis met drie ijzeren schuiven met een vispassage.

Ipenslotersluis oude beschoeiingIpenslotersluis: oude beschoeiing met eikenhouten palen

Op donderdag 19 juli 2018 was de feestelijke opening met de heren Lucas Smulders van Waternet, die deze middag leidde, Gerard Korrel en Erik Wagener. In het Gemeenlandshuis, onze buren van nummer 27, werd uitleg gegeven over de historie, flora en fauna en de hoog-waterbeschermingsfunctie. Er werd een rapport overhandigd en bij de besturingskast naast het waterwerk ging de sleutel naar de eigenaar, het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Zo werd deze vernieuwde sluis ingewijd.

Ipenslotersluis infobordInfobord op de dijk

Geuzen, hierbij zijn jullie weer een beetje op de hoogte van wat er naast ons terrein op de Diemerzeedijk heeft plaatsgevonden.
Mocht je er eens een kijkje willen nemen, dan kan je de trap afgaan. Daar kan je de stenen bekijken van vorige restauraties, in ijzer gevat, in de betonbalk van de weg, met als laatste de renovatiedatum 2017.

Als over vijf jaar de boten van de kar vallen omdat de rails van de hel-ling ondergespoeld zijn, weten we dat de oorzaak zou kunnen liggen in de veranderde geulbreedte en -diepte.

Dit wilde ik even kwijt, hartelijke groet,
Wanda Koch-Starreveld