Kennismakingscommissie zoekt nieuw lid

De Kennismakingscommissie bestaat uit drie leden. Afhankelijk van het aantal nieuwe leden die zich aanmelden houden we ongeveer zes keer per jaar een bijeenkomst. In deze bijeenkomst geven de leden van de commissie informatie over het reilen en zeilen in de vereniging aan mensen die zich aangemeld hebben om lid te worden. Tijdens het gesprek wordt geprobeerd om van beide zijden vast te stellen of er een klik is. 

Daarnaast organiseert de commissie twee keer per jaar een bijeenkomst voor de aspirant-leden om te kijken hoe het lidmaatschap bevalt. Aanmelden om lid te worden en meer informatie bij Peter Weesendorp (weesendorp@hotmail.com of 064997224).

Gezien de samenstelling van de commissie heeft een kandidaat uit Vinkeveen de voorkeur.

Peter Weesendorp

Over ons

WSV 'De Watergeuzen' is opgericht in het jaar 1928. De vereniging beheert drie havens. De haven aan de Diemerzeedijk met het clubhuis en de winterstalling vormt het middelpunt van de vereniging. De twee andere havens zijn in Vinkeveen en in Durgerdam.

Search